Skip Navigation
 

Existujú dobré dôvody na zváženie poistenia všeobecnej zodpovednosti v AIG

Prečo firmy potrebujú krytie všeobecnej zodpovednosti

Bez tohto základného krytia by nebola ochrana proti potenciálne obrovským výdavkom na súdne výdaje a vyplatenia poistných súm plynúce z nehôd alebo úrazov spôsobených prevádzkou firmy. Napriek tomu, že tieto výdavky by mohli zruinovať firmu, bolo by rovnako nespravodlivé, keby postihnutá strana nedostala spravodlivú kompenzáciu.

Na celom svete

Naše poistné riešenia sa môžu rozšíriť aj na iné jurisdikcie, vydaním lokálnych zmlúv prostredníctvom pobočiek AIG pôsobiacich na celom svete a znalosťou medzinárodných trhov v oblasti energetických rizík a služieb, stavebníctva a súkromných finančných iniciatív (PFI), krízového manažmentu, obchodných trhov (veľké spoločnosti a malé a stredné podniky), excess krytia a špecifického krytia pre USA a Kanadu.

Prečo AIG?

Spoločnosť AIG má celosvetovo uznávané vedúce postavenie v oboch, primárnej a aj v excessovej úrovni poistenia všeobecnej zodpovednosti, najmä pre zákazníkov s udržateľnými rizikovými profilmi a vysokým štandardom kvality. Odborná kvalifikácia nášho tímu znamená, že máme rozsiahly záujem pre rôzne typy činnosti – a schopnosť vytvárať riešenia vhodné k na charakteru rizika, veľkosti, zemepisnej polohy a štruktúry spoločnosti.

Predchádzanie škodám skôr než k nim dôjde

Naše skúsenosti v prevencii rizika pokrývajú široký rozsah odvetví v Európe a osobitná medzinárodná sieť technikov poskytuje potrebnú podporu. Spoločnosť AIG poskytuje prístup k sieti 500 špecialistov z celého sveta zaoberajúcich sa zamedzením strát, so skúsenosťami v prevencii strát, legislatíve týkajúcej sa bezpečnosti, riadení rizika, krízovom manažmente a zmierení.

Komu je určené?

Vlastnosti a výhody

S pobočkami vo viac ako 160 krajinách a juridikciách môže spoločnosť AIG Europe Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu ponúknuť riešenia pre spoločnosti, ktoré uskutočňujú svoje aktivity v celosvetovom meradle, či už štandardnými alebo “na mieru šitými” produktami.

Štandardné typy poistenia zodpovednosti:

 • všeobecná zodpovednosť za škodu
 • produktová zodpovednosť

“Na mieru šité produkty” – crisis management:

 • kontaminácia výrobku
 • stiahnutie výrobku z trhu
 • terorizmus a sabotáž
 • únos a vydieranie

Prečo práve AIG?

Dnes je spoločnosť AIG Europe Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu uznávaným partnerom ako pre domáce tak aj pre nadnárodné spoločnosti na Slovensku hlavne kvôli:

 • tímu upisovateľov, ktorí rozumejú komplexnosti individuálnych rizík a vedia tým pádom pomôcť klientovi urobiť správne rozhodnutie
 • možnosti priameho kontaktu s upisovateľmi
 • rýchlemu a flexibilnému prístupu k požiadavkám sprostredkovateľov / klientov
 • vysokej autorizácii v lokálnom rozhodovaní
 • vysokej kapacite – až do 100,000,000,- EUR