Skip Navigation
 

Existujú dobré dôvody na zváženie poistenia profesnej zodpovednosti AIG

Každodenná ochrana

Každý deň musia profesionáli robiť rozhodnutia a niektoré z týchto rozhodnutí môžu byť roky neskôr spochybnené. Profesná zodpovednosť umožňuje celému pracovnému tímu vykonávať svoju prácu bez neustáleho znepokojovania sa.

Dlhodobý duševný pokoj

Každý deň musia profesionáli robiť rozhodnutia a niektoré z týchto rozhodnutí môžu byť roky neskôr spochybnené. Profesná zodpovednosť umožňuje celému pracovnému tímu vykonávať svoju prácu bez neustáleho znepokojovania sa.
 

Rozdielne odbory, rozdielne riziká

Poskytujeme poistenie pre široký rozsah profesných aktivít a uvedomujeme si, že oblasti rizika sú základy pre sťažnosti často veľmi rozdielne. Preto sú naše poistné zmluvy koncipujeme pre reálne potreby konkrétnych druhov profesií a veľkosti spoločnosti – od samostatne zárobkovo činných osôb až po veľké firmy.
 

Veľké nároky a obrana

Máme za sebou bohatú históriu riešenia nárokov voči profesionálom. Naše tímy, ktoré sa zaoberajú nárokmi, sú špecialisti na profesnú zodpovednosť a chápu hodnotu rýchlej reakcie, citlivosť obchodného vzťahu ako aj význam zostavenia najsilnejšej možnej obrany.
 

Komu je určené?

Ako je uvedené, spoločnosť AIG ponúka riešenia vytvorené pre všetky profesné triedy a veľkosti podnikov: Architekti, inžinieri a projektové spoločnosti.  právnické firmy,  makléri a poisťovací agenti, SZČO (právnici, účtovníci, konzultanti), krytie pre profesionálov spojených s odbornými združeniami/asociáciami alebo individuálne skupiny sprostredkovateľov (právnici, účtovníci, notári, konzultanti...), manažérske alebo marketingové konzultačné firmy, počítačové spoločnosti, centrá elektronického obchodovania alebo kontaktné centrá, dočasné zamestnávateľské agentúry, mediálne a komunikačné spoločnosti (vydavateľstvá, reklamné spoločnosti, televízia, rádio...), telekomunikačné spoločnosti, spoločnosti zabezpečujúce všeobecné služby

Čo kryje?

Krytie sa vzťahuje na porušenie povinností, skutočné alebo domnelé, uskutočnené počas vykonávania svojej profesie, vrátane: - nedbalosti, chyby/omylu, ktoré spôsobia škody tretej strane; -prerušenie chodu prevádzky tretej strany (napr. prerušenie služieb a následné škody na majetku tretej strany); - urážky, hanobenie a narušenie súkromia; - porušenie intelektuálneho vlastníctva, autorského práva alebo obchodnej značky (s výnimkou patentov); - porušenie autorského práva a obchodnej značky; - sankcie a dane, sankcie a pokuty uvalené na poistených zákazníkov; - dôsledky vyplývajúce zo straty, zničenia alebo poškodenia dokumentov; - príspevky za účasť na súdnych pojednávaniach.