Skip Navigation
 

Existujú dobré dôvody na zváženie poistenia prepravy AIG

Rozvíjajúce sa trhy

Presúvaním tovaru cez hranice po zemi, vzduchom alebo po mori je dohľad nad tovarom stále viac a viac komplikovanejší. Globalizácia síce umožnila obchodovanie s menej rozvinutými krajinami, ale slabšia logistická infraštruktúra a krádeže ohrozujú doručenie tovaru.

Riadenie vášho rizika

Spoločnosť AIG poskytuje službu prevencie rizika (známu ako inžinierske služby pre zamedzenie strát v lodnej doprave) takže naši zákazníci sa môžu spoliehať na špecializované subjekty, ktoré monitorujú ich riziká a pracujú na znižovaní potenciálnych strát alebo škôd.

Medzinárodná je naše meno

Spoločnosť AIG môže kombinovať technickú efektívnosť s pragmatickým obchodným prístupom. Zamestnávame našu rozsiahlu medzinárodnú sieť, aby zabezpečila najlepšiu ochranu majetku našich zákazníkov a ich obchodnú povesť.

Udržanie očakávaní

Vďaka technologickému pokroku majú zákazníci vysoké očakávania vzhľadom na výrobu a doručenie. Dodávateľské reťazce je potrebné chrániť pred prerušením a negatívnymi dopadmi na lojalitu zákazníkov, povesť firmy a peňažný tok.

Plný rozsah riešení

Spoločnosť AIG ponúka poistenie prepravy vo všetkých formách: od dverí k dverám, od veľkoskladu do veľkoskladu, po mori, zemi, vzduchom alebo po železničnej trati, a od nespracovaných materiálov až po ukončené produkty. Bežne kryjeme infraštruktúrne projekty tisícky kilometrov vzdialené od základného miesta pôsobenia zákazníka.

Naše nároky a silné stránky služieb

Spoločnosť AIG sa usiluje budovať silné pretrvávajúce vzťahy so svojimi zákazníkmi. Môžu použiť naše služby a čerpať nároky v našich pobočkách na celom svete vrátane kľúčových vznikajúcich trhoch, aby sa zaistila jednotná a spoľahlivá skúsenosť.

Komu je určené?

Primárny, sekundárny sektor a maloobchod. Infraštruktúrne projekty (projekt kargo) s krytím nepriamych strát (ALOP – ušlý zisk zapríčinený oneskorením). Preprava tovaru (ako sú špeditéri ponúkajúci poistenie prepravy tovaru svojim zákazníkom). Malé a stredne veľké podniky, multinárodné spoločnosti a vo všeobecnosti všetky exportné a importné spoločnosti

Nároky

 • Rýchla odozva a asistenčná služba na celom svete
 • Globálny výskyt: v 160 krajinách a jurisdikciách
 • Spracovanie nárokov na mieste
 • Služba urovnania nároku dostupná na mieste a v miestnej mene
 • Znalosť legislatívy a miestnych trhov
 • Globálna sieť referentov prevencia rizika:

Vlastnosti a výhody

Krytie na báze poistenia proti všetkým rizikám je možné dojednať pre spoločnosti, ktoré sa zaoberajú:

 • exportom a / alebo importom
 • výrobou
 • medzinárodnými prepravnými programami
 • infraštrukturálnymi projektmi
 • predajom a distribúciou

Komplexné krytie pre prepravu zásielok môže byť naviac rozšírené o:

 • poistenie skladovania tovaru
 • poistenie prepravy vlastnými dopravnými prostriedkami
 • poistenie zásielok počas výstav
 • poistenie následného ušlého zisku pri infraštrukturálnych projektoch

Prostredníctvom tímu upisovateľov rozmiestnených po celom svete, chápaním postupov, ciel, daní a obmedzení z hľadiska meny sme presvedčení o našej schopnosti vytvoriť medzinárodný program, ktorý je výhodou hlavne pre klienta.

Poistenie prepravy zásielok - služby AIG Marine

Služby sú tým, čím sa AIG odlišuje od konkurencie. Tieto služby sú poskytované vybraným tímom profesionálov / expertov, ktorí sú zárukou kvality vysokej úrovne. Všetky služby sú koordinované centrálne a dodávané globálnym tímom. Tento prístup zabezpečuje službu vysokej kvality dodávanej kvalifikovanými expertmi kontrolovanými našou spoločnosťou. V dôsledku objemu obchodu ako aj jeho teritoriálneho pokrytia, zároveň využívame celosvetovú sieť nezávislých expertov s odbornou znalosťou rôznych oblastí poistenia prepravy. Títo experti spolupracujú v niektorých prípadoch s našimi kolegami za účelom  dosiahnutia vysokej kvality pre našich klientov.