Skip Navigation
 

Existujú dobré dôvody na zváženie poistenia stavebných prác AIG

Šikovné riešenia komplexných problémov

Podniky, ktoré fungujú v komplexných odvetviach, potrebujú dômyselné riešenia riadenia rizika pre svoje pozemné stavebné projekty. Vychádzajúc z dlhotrvajúcich skúseností a znalostí sme spojili vysoko oceňovanú kapacitu s flexibilným krytím spolu s expertnými inžinierskymi službami ohľadom strát, za účelom ochrany projektu, nielen od jeho začiatku až po jeho ukončenie, ale aj naďalej.

Širšie krytie upravené podľa vašich potrieb

Naše poistenie všeobecného rizika stavebných prác sa môže prispôsobiť skombinovaním obchodného vlastníctva a krytia katastrofy s ďalšími špeciálnymi krytiami, aby sa zahrnul široký rozsah miery rizika stavebných projektov.

Komu je určené?

Toto poistenie môže byť vhodné pre stavebných podnikateľov a energetické výrobné podniky

Čo kryje?

  • Prírodné katastrofy, vrátane zemetrasenia, potopy a víchrice
  • Vlastníctvo dodávateľa, vrátane nehnuteľností a osobného vlastníctva, zariadení, bojlera a mechanizmov dodávateľa
  • Riziko staviteľa ohľadom inštalácie pre živnosti a menších dodávateľov
  • Testovanie a preverovanie
  • Zmiešané stavby a prevádzkové programy
  • Ušlý zisk zapríčinený oneskorením (DSU), vrátane mäkkých nákladov, obsluhy dlhu a zálohy na ušlý zisk/prenájom
  • Preprava, krytie oceánskej nákladnej a vnútrozemskej lodnej dopravy tiež dostupné v AIG

Poistné krytie a výhody

Okrem toho ponúkame:

  • Rýchle a flexibilné vystavenie poistnej zmluvy
  • Rýchlu a odbornú likvidáciu
  • Na mieru pripravené riešenia

V prípade záujmu ponúkame aj samostatné poistenie Terorizmu.

Poistné podmienky a dotazník