Skip Navigation
 

Existujú dobré dôvody na zváženie poistenia majetku „all risks“ AIG

Rozsiahle prispôsobené krytie

Naše najrozsiahlejšie poistenie ochrany vášho majetku pokrýva na finančné straty vzniknuté v dôsledku nehody v poistených priestoroch. Dôležité je, že poistná zmluva kryje škody spôsobené ľubovoľnou príčinou, ktorá nebola vyslovene vylúčená z poistnej zmluvy v čase dohodnutia krytia poistenia.

Our strengths at your disposal

Špecializujeme sa na poskytovanie riešení pre stredné a veľké podniky a spoločnosti poskytujúce služby, pôsobiace lokálne aj medzinárodne. Globálna prítomnosť spoločnosti AIG znamená, že ponúkame programy vytvorené pre konkrétne potreby zákazníkov kdekoľvek na svete, spolu s logistickou podporou a znalosťou miestneho trhu.

Komu je určené?

Niektoré aktivity, pre ktoré sme si vytvorili špecifické prístupy: Odvetvie cestovného ruchu vrátane hotelov, golfových a športových centier Médiá a telekomunikácie vrátane vysielačov, štúdií a stožiarové systémy, Infraštruktúra (kanalizácia, spracovanie odpadov, cestné komunikácie, zásobovanie), Výroba materiálov na stavby (ako sklárne, výrobne dlaždíc a keramiky), Spracovanie kovov, vrátane produktov a kovových materiálov Nehnuteľnosti (obchodné centrá, konferenčné centrá, kancelárie, komerčné nehnuteľnosti), Nemocnice (nemocnice, kliniky, centrá osobnej starostlivosti), Informačné technológie (služby, rozvoj a vývoj)

Poistné krytie a výhody

Poistenie majetku ponúkame pre rôzne druhy podnikateľskýchčinností: Výrobné prevádzky, Polyfunkčné prevádzky, Bytové domy a pod.

V poistení majetku poskytujeme nasledovné typy poistenia:

  • All-risk poistenie (poistenie proti všetkým rizikám)
  • Poistenie proti vymenovaným rizikám (napr. Požiar, Úder blesku, Výbuch, Povodeň, Záplava atď .)
  • Sabotáž a terorizmus
  • Poistenie lomu strojov proti všetkým rizikám
  • Poistenie elektronických zariadení proti všetkým rizikám

V prípade záujmu je možné základné poistné krytie rozšíriť o:

  • Poistenie prerušenia prevádzky
  • Poistenie prerušenia prevádzky v dôsledku lomu strojov (tieto rozšírenia poistného krytia kryjú následné finančné škody vzniknuté v dôsledku materiálnych škôd na poistenom majetku ako napr.: Fixné (stále) náklady, Ušlý zisk, Zvýšené prevádzkové náklady)

Okrem toho ponúkame:

  • Rýchle a flexibilné vystavenie poistnej zmluvy
  • Rýchlu a odbornú likvidáciu
  • Na mieru pripravené riešenia

V prípade záujmu ponúkame aj samostatné poistenie Teroriz

Poistné podmienky a dotazník