Skip Navigation
 


Prevádzkové riziká, ktorým v súčasnosti poskytovatelia profesionálnych služieb čelia, neustále narastajú. Spoločnosti a ich zamestnanci čelia väčšej miere rizika vychádzajúcej z poskytovania svojich služieb – a potenciálneho vnímania, že ich rady sú nedostatočné alebo dokonca nedbalé. 

Spoločnosť AIG vždy ponúkala svojim zákazníkom konkurencie schopné stanovenie ceny, široké pokrytie a značnú úroveň oprávnenosti. Máme túžbu, skúsenosti a záväzky poskytovať riešenia, ktoré vyhovujú profesionálnym organizáciám, od výhradných živnostníkov až po nadnárodné a multidisciplinárne organizácie. 

Poistenie profesnej zodpovednosti

Poistenie profesnej zodpovednosti kryje nároky vznesené proti spoločnosti alebo jej zamestnancom za chyby a omyly pri poskytovaní širokého spektra služieb.

Poistenie všeobecnej zodpovednosti AIG

Náš produkt poskytuje zákazníkom vysokokvalitné krytie, lokálne i celosvetovo, vzhľadom na riziká všeobecnej zodpovednosti.