Skip Navigation
 


Naše dôkladné pochopenie globálneho leteckého odvetvia, kreativity a špecifických riešení pre toto odvetvie nám pomáhajú pracovať s našimi zákazníkmi ako strategickými partnermi vo všetkých oblastiach leteckých poistení a riadenia rizika. Máme odborné znalosti, kreativitu a schopnosť určiť v podstate ľubovoľné riziko vzťahujúce sa na toto odvetvie. Špecializované nároky a tímy zaoberajúce sa bezpečnosťou a zamedzením strát poskytujú vynikajúcu celosvetovú službu našim poistencom a ich zákazníkom, či už pri riešení nárokov alebo predchádzaniu ich výskytu.

Poistenie majetku „všetky riziká‟ AIG v

Poistenie majetku poskytuje finančnú ochranu proti stratám vyplývajúcim zo škôd na majetku firiem, ako aj proti stratám vyplývajúcim z následného prerušenia prevádzky..

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú štatutárnymi zástupcami spoločnosti

Poistné produkty AIG môžu pomôcť maloobchodníkom ochrániť svoj biznis. Ponúkame tiež služby, ktoré poskytujú podporu na minimalizovanie strát pred a po udalosti a umožňujú tak sústrediť sa na prevádzku.

Poistenie všeobecnej zodpovednosti AIG

Náš produkt poskytuje zákazníkom vysokokvalitné krytie, lokálne i celosvetovo, vzhľadom na riziká všeobecnej zodpovednosti.