Skip Navigation
 


Konsolidácia a vertikálna integrácia finančných inštitúcií vedie k stále narastajúcej komplexite sektora, pričom obvinenia z priestupkov od účastníkov odvetvia a stabilný nárast nielen frekvencie, ale aj závažnosti nárokov priniesli naliehavosť a zložitosť do opatrení riadenia rizika.

Zameriavame sa na použitie našich obsiahlych znalostí trendov trhu na vytvorenie a doručenie produktov, ktoré zodpovedajú potrebám finančných inštitúcií. Nižšie môžete nájsť viac informácií o rozsahu našich štandardných a špeciálnych poistných produktov a služieb.

Poistenie majetku „všetky riziká‟ AIG v

Poistenie majetku poskytuje finančnú ochranu proti stratám vyplývajúcim zo škôd na majetku firiem, ako aj proti stratám vyplývajúcim z následného prerušenia prevádzky..

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú štatutárnymi zástupcami spoločnosti

Poistné produkty AIG môžu pomôcť maloobchodníkom ochrániť svoj biznis. Ponúkame tiež služby, ktoré poskytujú podporu na minimalizovanie strát pred a po udalosti a umožňujú tak sústrediť sa na prevádzku.

Poistenie všeobecnej zodpovednosti AIG

Náš produkt poskytuje zákazníkom vysokokvalitné krytie, lokálne i celosvetovo, vzhľadom na riziká všeobecnej zodpovednosti.