Skip Navigation
 


Odvetvie energetiky a príbuzné odvetvia predstavujú nekonečne zložité riziká. Pre našu globálnu ekonomiku je kľúčové zúžitkovať ich pre náš, technológiou ovládaný, životný štýl.

Naše rozsiahle 30-ročné skúsenosti v tejto oblasti rozšírili naše chápanie často komplexnej legislatívy, manažmentu a správy, ktorým táto oblasť čelí.  Výsledkom je prepracovaná spôsobilosť, vďaka ktorej môžeme ponúknuť našim zákazníkom špecializované poistné riešenia.

Poistenie majetku „všetky riziká‟ AIG v

Poistenie majetku poskytuje finančnú ochranu proti stratám vyplývajúcim zo škôd na majetku firiem, ako aj proti stratám vyplývajúcim z následného prerušenia prevádzky..

Poistenie všeobecnej zodpovednosti AIG

Náš produkt poskytuje zákazníkom vysokokvalitné krytie, lokálne i celosvetovo, vzhľadom na riziká všeobecnej zodpovednosti.

Poistenie stavebných prác

Poistenie stavebných prác kryje škody vzniknuté v dôsledku stavebnej činnosti na stavebnom diele. Poistenie stavebných prác kryje materiálne poškodenie samotného stavebného diela, poistenie zodpovednosti za škody voči tretím osobám a v prípade záujmu aj poistenie ušlého zisku investora.

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú štatutárnymi zástupcami spoločnosti

Poistné produkty AIG môžu pomôcť maloobchodníkom ochrániť svoj biznis. Ponúkame tiež služby, ktoré poskytujú podporu na minimalizovanie strát pred a po udalosti a umožňujú tak sústrediť sa na prevádzku.