AIG Europe Limited má bohaté skúsenosti s likvidáciou poistných udalostí v rámci celej Európy a jeho kľúčovou úlohou je zabezpečiť komplexný proces likvidácie poistných udalostí.

V prípade, že dôjde k vzniku škodovej udalosti, pracovníci likvidácie poistných udalostí zabezpečia:

  • promptné poskytnutie správnych informácií súvisiacich s poistnými udalosťami využívajúc pritom miestne znalosti a skúsenosti
  • informovanie klientov a sprostredkovateľov poistenia o postupe likvidácie poistnej udalosti
  • okamžitú a efektívnu likvidáciu jednoduchších poistných udalostí
  • pri komplikovaných poistných udalostiach spoluprácu so špecializovaným znalcom v danej oblasti a právne poradenstvo
  • v spolupráci s klientmi a sprostredkovateľmi poistenia pomôžu minimalizovať následky vzniknutej škody

Likvidácia poistnych udalostí

Email: skody.sk@aig.com,
Tel. +421 2 59 102 111,
Fax +421 2 59 102 181

Kontakt na asistenčnú službu – cestovné poistenie

TravelGuard +420 225 341 157

Crisis Management Hotline

001-713-260-5500 svet
1-866-926-8457 USA, Kanada