Skip Navigation
 

 

AIG Europe Limited je dcérskou spoločnosťou AIG.

AIG je vedúca medzinárodná poisťovacia organizácia poskytujúca služby zákazníkom vo viac ako 130 krajinách. AIG spoločnosti poskytujú služby obchodným spoločnostiam, inštitúciám a individuálnym zákazníkom prostredníctvom jednej z najširších sietí neživotného poistenia. 
AIG spoločnosti sú vedúcimi poskytovateľmi služieb životného a dôchodkového poistenia v Spojených štátoch amerických. 
Akcie spoločnosti AIG sú kótované na burzách cenných papierov New York Stock Exchange a Tokyo Stock Exchange.