O nás

Office address: Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátuDigital park II, Einsteinova 23, 851 01 BratislavaSlovenská republika

0850 111 333

AIG Europe S.A. je poisťovňa s R.C.S. Luxemburské číslo B 218806. AIG Europe S.A. má sídlo svojej centrály na adrese 35D Avenue J.F. Kennedy, L-1855, Luxembursko a má registračné číslo DPH LU30100608, http://www.aig.lu/. AIG Europe S.A. je autorizovaná Luxemburským ministerstvom financií a pod dohľadom Commissariat aux Assurances 7, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembursko, Tel.: (+352) 22 69 11 - 1, caa@caa.luhttp://www.caa.lu/.