Skip Navigation
 
 
 • AIG Europe Limited, s registrovaným sídlom The AIG Building, 58 Fenchurch Street, London EC3M 4AB, United Kingdom, spoločnosť je registrovaná v Anglicku a Walese, číslo spoločnosti: 01486260 a koná na Slovensku prostredníctvom svojej organizačnej zložky
  AIG Europe Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu;
  sídlo pobočky je AC Diplomat, Palisády 29, 811 06 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 47 241 128; pobočka je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Po, vložka číslo 2126/B. AIG Europe Limited má oprávnenie na výkon svojej činnosti od Prudential Regulation Authority so sídlom 20 Moorgate, Londýn EC2R 6DA, Spojené kráľovstvo.
 • IČ DPH: SK4020381332
 • Číslo účtu IBAN: SK11 8130 0000 0011 0135 0004, BIC (SWIFT): CITISKBA
 • Zákaznícka linka: 0850 111 333 
  Sadzba miestnej tarify. Zákaznícka linka slúži individuálnym klientom počas pracovných dní od 09.00 – 17.00 hod.
 • Zákaznícky email: klient.sk@aig.com
 • Tel: +421 2 59 102 111
 • Fax: +421 2 59 102 180
 • Email: aigslovakia@aig.com

Ak máte záujem o konkrétne informácie ohľadne poistných produktov obráťte sa prosím na nižšie uvedené zodpovedné osoby:

<>
  Zodpovedná osoba Oblasť E-mailová adresa Telefónne číslo

Ing. Peter Kmeťo • Poistenie majetku a prerušenia prevádzky peter.kmeto@aig.com telefón +421 2 5910 2132

• Poistenie lomu stroja mobil +421 905 568 899

• Stavebno-montážne poistenie

Ing. Ivan Loula • Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú štatutárnymi zástupcami spoločnosti ivan.loula@aig.com telefón +421 2 5910 2170

• Poistenie profesnej zodpovednosti za škodu mobil +421 905 568 800

• Poistenie finančných rizík

Ing. Ivan Hollý • Poistenie zodpovednosti za škody - všeobecná a jej rôzne rozšírenia vrátane stiahnutia výrobku z trhu ivan.holly@aig.com telefón +421 2 5910 2121

• Poistenie škôd na životnom prostredí mobil +421 905 568 820

• Poistenie škôd spôsobených terorizmom

• Poistenie prepravy zásielok