AIG Slovensko

AIG Slovensko

Pre existujúcich poistníkov

Prosíme vezmite na vedomie, že s účinnosťou od 1/5/2017, spoločnosť AIG vstúpila do strategického partnerstva so spoločnosťou Colonnade Insurance S.A. ktorá bude spravovať existujúce poistné zmluvy slovenskej pobočky AIG Europe Limited. Ako súčasť tohto kroku sa predchádzajúci team AIG stal súčasťou Colonnade Insurance a bude Vám aj naďalej poskytovať služby.

Vo Vašich poistných zmluvách nebudú žiadne zmeny a Vaše existujúce poistné krytie bude naďalej poskytované spoločnosťou AIG až do doby zániku poistnej zmluvy.  

Ohľadom nových poistných udalostí týkajúcich sa Vašej existujúcej poistnej zmluvy, prosíme kontaktujte:

Mgr. Miloš Žernovič, e-mail: Milos.Zernovic@colonnade.sk, cell number  +421 911 146 691

Ohľadom poistných udalostí týkajúcich sa Vašej existujúcej poistnej zmluvy, ktoré už boli zaregistrované, prosím kontaktujte:
pracovníka, ktorého meno je uvedené v ostatnej korešpondencii s AIG na zabezpečenia poskytovania podpory a služieb prostredníctvom teamu Colonnade Insurance alebo

Mgr. Miloš Žernovič, e-mail:Milos.Zernovic@colonnade.sk cell number +421 911 146 691

Pre obnovu existujúceho poistného krytia:
Spoločnosť AIG by Vám rada predstavila spoločnosť Colonnade Insurance, aby pripravila ponuku na poistenie aj pre ďalšie obdobie s dostatočným časovým predstihom pred vypršaním existujúceho poistného krytia.

Pre nové poistné zmluvy

AIG už ďalej nedojednáva nové poistné zmluvy neživotného poistenia na  [Slovensku]. AIG nadviazalo partnerstvo so spoločnosťou Colonnade Insurance S.A. aby zabezpečila obnovy existujúcich poistných zmlúv a spolupracovala s AIG ako strategický sieťový partner, ktorý bude poskytovať služby klientom medzinárodných poistných programov.

Ak si prajete kontaktovať Colonnade aby ste mohli prediskutovať Vaše poistné potreby prosím navštívte jej webstránku colonnade.sk