Skip Navigation
 

O AIG

AIG je vedúca medzinárodná poisťovacia organizácia poskytujúca služby zákazníkom vo viac ako 130 krajinách. AIG spoločnosti poskytujú služby obchodným spoločnostiam, inštitúciám a individuálnym zákazníkom prostredníctvom jednej z najširších sietí neživotného poistenia.
AIG spoločnosti sú vedúcimi poskytovateľmi služieb životného a dôchodkového poistenia v Spojených štátoch amerických.
Akcie spoločnosti AIG sú kótované na burzách cenných papierov New York Stock Exchange a Tokyo Stock Exchange.

Zameriavame sa na poistenie podnikateľských subjektov aj osôb, ponúkame viac ako 500 inovatívnych produktov a služieb, ktoré sú podporované mimoriadnou finančnou silou. Vďaka tomu sa viac ako 70 miliónov klientov po celom svete spolieha že im uspokojíme ich špecifické poistné potreby.

AIG poskytuje na Slovensku služby v oblasti neživotného poistenia prostredníctvom svojich spoločností už od roku 1998.

AIG Europe Limited je dcérskou spoločnosťou AIG.

Pre informácie o tom, ako chránime súkromie, choďte na http://www.aigpoistenie.sk/sk-vseobecne-pravidla-ochrany-sukromia

Dôležitá informácia ohľadom prevodu poistných zmlúv

Máme potešenie informovať našich zákazníkov, sprostredkovateľov a distribučných partnerov, že poistné zmluvy, ktoré vydala spoločnosť Chartis Europe S.A., ktorých účinnosť je 30.11.2012 alebo skoršia (vrátane nárokov na poistné plnenia, ktoré sú s nimi spojené), boli teraz prevedené na AIG Europe Limited.

AIG Europe Limited je súčasťou AIG, vedúcej medzinárodnej poisťovacej organizácie poskytujúcej služby zákazníkom vo viac ako 130 krajinách. AIG spoločnosti poskytujú služby obchodným spoločnostiam, inštitúciám a individuálnym zákazníkom prostredníctvom jednej z najširších sietí neživotného poistenia. AIG Europe Limited bola v minulosti známa ako Chartis Europe Limited.

Okrem zmeny v osobe poisťovateľa sa táto zmena nijako nedotkne našich klientov alebo poistníkov, nebude mať vplyv na podmienky našich poistných zmlúv a ani na uplatnenie nárokov z poistných udalostí. Naše kontaktné údaje zostanú rovnaké a upisovanie poistných rizík a likvidáciu poistných udalostí budú aj naďalej poskytovať tie isté tímy.

Prevod vašej poistnej zmluvy znamená, že spoločnosť skupiny AIG, ktorá spravuje vaše osobné informácie, sa zmenila zo spoločnosti Chartis Europe S.A. na spoločnosť AIG Europe Limited. Vaše osobné informácie budeme aj naďalej používať a chrániť rovnakým spôsobom, ako sme to robili doteraz. Viac informácií o tom, ako spoločnosť AIG používa vaše osobné informácie, nájdete v našich pravidlách ochrany súkromia, ku ktorým vedie link umiestnený nižšie na tejto stránke.

AIG Europe Limited je aj naďalej odhodlaná poskytovať vysoko kvalitné služby, riešenia a odbornosť, ktorú možno očakávať od svetového lídra v oblasti poistenia. Tešíme sa na pokračovania našich vzťahov ako Váš poistiteľ, ktorého ste si vybrali.